Ogrodzenie działki budowlanej – przepisy, które musisz znać!

1 września, 2017

Kiedy budowę płotu trzeba zgłosić do urzędu, gdzie wolno go postawić i kto ponosi koszty takiej inwestycji

W przeciwieństwie do ogrodzenia tymczasowego, stawianego na czas budowy, posadowienie stałego ogrodzenia domu, działki lub firmy nie jest obligatoryjne. Żadne przepisy nie nakazują montażu płotu. W praktyce jednak zdecydowana większość inwestorów to robi. I tutaj obowiązuje już szereg prawnych regulacji. Jakich?

Plan – zawsze warto go mieć

Zanim przystąpimy do ogradzania działki budowlanej, warto zerknąć w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli teren nie został jeszcze nim objęty, w obowiązujące warunki zabudowy. Dlaczego?

W planie znajdziemy szczegółowy wyrys granic między drogami, nieruchomościami i zabudowaniami oraz wytyczne dotyczące cech i rodzaju ogrodzenia, do których należy się zastosować. Regulacje mogą określać maksymalną wysokość płotu, jego kolor czy materiały, z których nie może być wykonany, np. na niektórych obszarach nie można stawiać ogrodzeń betonowych, na innych podmurówki itp. Ponadto plan zawiera informacje o przebiegu dróg, które dopiero mają powstać oraz o planowanych poszerzeniach lub przebudowach tych już istniejących. Stosując się do wytycznych z planu lub warunków zabudowy mamy pewność, że nie narazimy się w przyszłości na koszty związane z koniecznością przesuwania lub demontażu ogrodzenia.

Budowa ogrodzenia – kiedy trzeba zgłaszać?

Zgodnie z nowelą prawa budowlanego z grudnia 2016r. do budowy ogrodzenia nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Przepisy wskazują jednak sytuacje, w których plan wzniesienia lub remontu ogrodzenia należy zgłosić do urzędu.

Budowę ogrodzenia działki budowlanej należy zgłosić, gdy:

- wysokość planowanego płotu przekracza 2,2 m, licząc od poziomu gruntu;
- ogrodzenie ma spełniać rolę muru oporowego;
- planujemy budowę lub remont ogrodzenia od strony ulicy, placu, parku, torów kolejowych lub tym podobnych miejsc publicznych.

Zgłoszenie należy wysłać lub złożyć w urzędzie na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem prac. Jeśli przez trzy tygodnie od dnia doręczenia urzędnicy nie wniosą sprzeciwu w drodze decyzji, można przystąpić do robót. Zgłoszenie ma ważność przez 2 lata. Jeżeli w tym czasie nie wystartujemy z budową, musimy ponownie zgłaszać zamiar posadowienia ogrodzenia.

Jakie warunki techniczne musi spełniać ogrodzenie posesji?

Warunki techniczne, jakie musi spełniać ogrodzenie, określił Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

W rozporządzeniu czytamy: „Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt”. W związku z powyższym prawo zakazuje umieszczania w obrębie ogrodzenia na wysokości poniżej 1,8 m:

  • ostro zakończonych elementów,
  • drutu kolczastego,
  • tłuczonego szkła,
  • innych podobnych wyrobów i materiałów.

Wyjątkiem od tej regulacji są ogrodzenia wewnętrzne w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Jaką minimalną szerokość musi mieć brama wjazdowa i furtka?

Przepisy budowlane wskazują, że minimalna szerokość bramy wjazdowej na posesję w zabudowie jednorodzinnej to 2,4 m.

W praktyce jednak często taka szerokość wjazdu jest zbyt mała, aby móc swobodnie manewrować pojazdem, bez strachu o pozdzierany lakier na bokach. Dla własnej wygody, tam gdzie jest to możliwe, zalecamy ustalić szerokość bramy na przynajmniej 3 m i – jeśli droga, z której skręcamy na posesję jest wąska – cofnąć wjazd w głąb posesji względem linii ogrodzenia. Przy ustalaniu szerokości wjazdu weźmy pod uwagę również długość i promień skrętu samochodów, które będą przez niego przejeżdżać.

Pamiętajmy, że usytuowanie bramy wjazdowej powinno być skonsultowane z zarządcą drogi, który ma prawo zgłosić swoje uwagi.

Minimalna szerokość furtki w zabudowie jednorodzinnej to 0,9 m.

Ogrodzenie na sąsiadujących działkach – gdzie można postawić i kto za to płaci

Najbezpieczniej stawiać ogrodzenie w granicach działki, którą dysponujemy. Najlepiej zaś – na linii rozgraniczającej sąsiednie posesje.

W tym drugim przypadku potrzebna jest jednak zgoda sąsiada na taką inwestycję. Jeśli nie zgłosi sprzeciwu, możemy stawiać płot, ale nie możemy żądać od niego partycypacji w kosztach budowy. Nie ma przepisu regulującego tę kwestię, dlatego przyjmuje się, że całość kosztów budowy leży po stronie inicjatora przedsięwzięcia. Oczywiście można próbować się dogadać i, w ramach dobrych sąsiedzkich relacji, podzielić się wydatkami, ale zależy to wyłącznie od woli zainteresowanych stron.

Jeśli sąsiedzkie stosunki są raczej niepewne, lepiej odsunąć płot wraz z fundamentem o kilka centymetrów od granicy, aby nie narazić się na oskarżenie o naruszenie cudzej własności.

W sytuacji, gdy kupujemy działkę już częściowo ogrodzoną, nie ma żadnej podstawy prawnej, która upoważniałaby sąsiada do domagania się od nas zwrotu części kosztów poniesionych na budowę płotu.

Ogrodzenie działki od frontu

Zgodnie z przepisami ogrodzenie frontowe nie może przekraczać linii rozgraniczającej drogę, nawet jeśli granica działki znajduje się poza nią. W takiej sytuacji lub w przypadku planów poszerzenia drogi, ogrodzenie należy cofnąć poza krawędź drogi.

Sytuacja może się skomplikować w przypadku gruntów położonych przy skrzyżowaniu dróg. Zdarza się, że gmina nakazuje ścięcie narożnika ogrodzenia tak, aby nie ograniczało ono widzialności użytkownikom drogi i nie stwarzało dla nich zagrożenia. Jeśli zatem nasza działka graniczy ze skrzyżowaniem, trzeba koniecznie upewnić się, czy planowane przez nas ogrodzenie zachowuje wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

PozdrawiamyZespół EURO PŁOT

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. – (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2255/1

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717

Sprawdź najpopularniejsze wpisy na blogu:

Standardowe wymiary drzwi wejściowych – do domu, mieszkania, magazynu...
Drzwi szklane do biura – jak je dobrze wybrać? Wskazówki
Ogrodzenie pełne – kiedy to dobre rozwiązanie?
Jaka jest optymalna wysokość ogrodzenia? Aspekty prawne, estetyczne i praktyczne
Przęsło ogrodzeniowe – 3D czy 2D? Porównanie
Jak podwyższyć ogrodzenie panelowe?
Ogrodzenie posesyjne - ogrodzenia-europlot.pl
Jak sprawnie przeprowadzić montaż furtki panelowej?
Słupki ogrodzeniowe metalowe – kwadratowe czy okrągłe? Które wybrać i jak osadzić
Jaki fundament pod ogrodzenie z bloczków – materiały, budowa, koszty
Montaż podmurówki betonowej z gotowych elementów – etapy, czas, koszty
Budowa ogrodzenia panelowego wokół domu – formalności, średnie koszty, czas trwania
Koszt budowy ogrodzenia – płot panelowy vs palisadowy. Zestawienie
Drzwi techniczne wymiary – standardowe i nietypowe
Montaż drzwi technicznych Wiśniowski – wskazówki
Ogrodzenie na starym fundamencie - kiedy budować, na co uważać?
Rodzaje drzwi zewnętrznych technicznych – budowa i parametry
Klasy antywłamaniowe drzwi – charakterystyka
Rodzaje zawiasów drzwiowych zewnętrznych – różne rozwiązania

Może Cię również zainteresować

© 2023 EURO PŁOT. Wszystkie prawa zastrzeżone.
phone-handsetbubblemagnifierchevron-rightarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram